Kustannukset ja ehdot

Ehdot

Teemme toimeksiantosopimuksen kirjallisesti ja samalla tunnistamme asiakkaamme vahvaa tunnistautumista käyttäen. Toimeksiantoihin liittyvän vakiomuotoiseen toimeksiantosopimukseen voi tutustua täällä.  Toimeksiannosta sovitaan aina erikseen. Tunnistautumista ja toimeksiantosopimuksen hyväksymistä varten tarvitsee ilmoittamamme toimeksiannon tunnuksen. Tarvittaessa sovimme tietyistä ehdoista tietenkin erikseen.

Jos emme ole tavanneet kuluttaja-asiakasta ja kyse on siten etämyynnistä, on asiakkaalla oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa toimeksiantosopimuksen tekemisestä. Tämä tapahtuu kirjallisella ilmoituksella tai sähköisellä lomakkeella.

Osa tehtävistä, kuten pesänselvittäjän- ja pesänjakajan tehtävä, tapahtuvat tuomioistuimen määräyksestä. Tällaiset tehtävät eivät perustu toimeksiantosopimukseen. 

Kaikissa tehtävissä noudatetaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.

Kustannukset

Pääasiallinen veloitusperustemme on asian hoitamiseen käytetty aika. Tiettyihin toimenpiteisiin liittyy vähimmäisveloitus tai kiinteä veloitus hinnaston mukaisesti. Veloitamme myös asiakkaan puolesta maksamamme maksut ja muut vastaavat suoranaiset kulut sekä matkakustannukset. Laskutus perustuu tarkkaan toimenpide- ja kuluerittelyyn ja asiakkaan on mahdollista tiedustella kustannusten määrää milloin vain toimeksiannon kuluessa.

Veloitusperusteemme ja kustannustaso ovat varsin tavanomaisia toimialueellamme.

Voimassa olevaan tuntiveloitukseen ja tarkempiin laskutusperusteisiin voi tutustua hinnastostoome alta.

Selvitämme aina, onko asiakkaalla mahdollista saada riita-asiassa korvausta asianajolaskulle oikeusturvavakuutuksesta. Tyypillisiin yritysvakuutuksiin ja kotivakuutuksiin kuuluu oikeusturvavakuutus.

Hoidamme rikosasioissa myös oikeusapuasioita ja muita valtion maksamia asianajotehtäviä. Muissa kuin rikosasioissa asiakkaan tulee tarvittaessa selvittää, olisiko hän oikeutettu saamaan oikeusapua.

Linkkejä