Tommi Hurri

Asianajaja, varatuomari, osakas

Matkapuhelin: 044 7023 653
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@altiuslaw.fi

Työtehtäväni painottuvat riita-asioiden oikeudenkäynteihin ja konkurssiasioihin.

Olen valmistunut lakimieheksi Lapin yliopistosta vuonna 2010, saanut
varatuomarin arvon vuonna 2013 ja Suomen Asianajajaliiton jäsenyyden
vuonna 2017. Vuodesta 2018 lähtien olen toiminut asianajotoimisto Ervasti
& Kunnas Oy:ssä toisena osakkaana.

Vuosina 1997–2012 olen työskennellyt eri tehtävissä poliisissa, muun
muassa kenttävalvontaryhmässä ja talousrikosdekkarina.

Pitkän ja monipuolisen virkamiesurani ansioista minulla on hyvät valmiudet
viranhaltijoiden avustamiseen niissäkin prosesseissa, joihin he
ovat itse saattaneet joutua hoidettuaan virkatehtäviään. Koen luontevaksi
toimia oikeusprosessissa jo aivan sen alusta lähtien.

Poliisin perustutkinnon lisäksi minulla on ammattitutkinto Valtion pelastuskoulusta
(palomies-sairaankuljettaja) sekä työkokemusta Puolustusvoimien
eri tehtävistä sekä koti- että ulkomailta.

Olen syntyperäinen mikkeliläinen. Vastapainoa työnteolle saan Saimaalla
liikkumisesta sekä liikunnasta.