Työoikeus

Toimistomme avustaa alueellisesti työnantajia ja valtakunnallisesti työntekijöitä työoikeudellisissa asioissa.

Hyvin usein asiat liittyvät työsuhteen aikana syntyneisiin erimielisyyksiin, työsuhteen perusteettomaan päättämiseen ja työsuhdesaatavien perimiseen tilanteessa, jossa työnantaja on joko maksukyvytön tai -haluton.

 

Meillä on kokemusta molempien osapuolten avustamisesta työsopimussuhteisiin liittyvissä riita-asioissa. Tällaisissakin asioissa pyrimme hoitamaan asian ratkaisukeskeisesti ja ensisijaisesti sovinnollisesti. Hyvin usein asiat saadaan sovittua.