Yritysjuridiikka

Avustamme yrityksiä sekä niiden omistajia ja hallintoa yhtiöoikeudellisissa asioissa koko yritysten elinkaaren ajan aina perustamisesta yhtiön purkautumiseen saakka. Esimerkkejä tällaisista asioista ovat yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen tekeminen, johtajasopimus, osakekauppa, liiketoimintakauppa ja osakeanti. Hoidamme selvitysmiehen tehtäviä yritysten selvitystilamenettelyssä.

Valitettavasti yhtiöissä tapahtuu usein myös asioita, jotka johtavat tulkintaerimielisyyksiin tai asioiden suoranaiseen riitautumiseen. Meillä on luonnollisestikin kokemusta myös osapuolen avustamisesta yhtiöoikeuteen tai esimerkiksi osakassopimukseen liittyvissä riita-asioissa. Tällaisissakin asioissa pyrimme hoitamaan asian ratkaisukeskeisesti ja ensisijaisesti sovinnollisesti aina kun se on mahdollista.

Asianajajan työtä tukee merkittävästi varsinaisen juristin työn lisäksi kokemus päätöksentekijänä eri yhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallinnossa. Tällainen kokemuksemme auttaa ymmärtämään liiketoiminnan sekä yhtiöiden hallinnon ja johtamisen lainalaisuuksia yleisemminkin, mikä helpottaa olennaisesti laadukasta juridista työskentelyä.

Hoidamme luonnollisestikin myös yritysten sopimusoikeudelliset asiat asiakkaan tarpeiden mukaisesti.