Pesänselvittäjä ja pesänjakaja

ALTIUS Asianajotoimisto Oy hoitaa paljon ja monipuolisesti perintö- ja perhevarallisuusoikeuteen liittyviä asioita. Erityisesti olemme keskittyneet tehtäviin, joissa toimimme tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä- ja pesänjakajana. Toimimme näissä tehtävissä paikasta riippumatta ja tarjoamme osapuolille toimivia ja vaivattomia etäratkaisuja. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, millaisissa tilanteissa, ja miten pesänselvittäjä ja pesänjakaja haetaan. Lisäksi saat vapaasti käyttöösi asiakirjapohjan, jota voi hyödyntää käräjäoikeudelle tehtävässä hakemuksessa. 

Monesti on perusteltua kääntyä asianajajan puoleen sen selvittämiseksi, kannattaako hakemuksessa edetä vai onko asiassa parempia toimintatapoja.

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja on lain mukaan puolueeton. Riippumattomuus ja tasapuolisuus on meille kunnia-asia.

Useissa tilanteissa voimme tarjota palveluja paikasta riippumatta ilman kustannusten kasvamista. Veloituksemme käytännössä alittaa etenkin pääkaupunkiseudun yleisen palkkiotason. Tavoitteenamme on mahdollisimman nopea ja mutkaton prosessi, jonka lopputuloksena osapuolet saavat laadukkaan ratkaisun.

Toimituksessa selvitetään aina, onko sovintoratkaisu mahdollinen. Ellei sovinto ole mahdollinen, pyrkimyksenä on ripeästi selvittää osapuolten vaatimukset perusteineen ja todisteluineen ja antaa asiassa virallinen pesänjakajan päätös.

Meillä on hyvät tekniset valmiudet toimia pesänjakajana paikasta riippumatta ja tarjota eri puolelta maata ja ulkomailtakin oleville osakkaille mahdollisuus osallistua kokouksiin ja saada asiansa muutenkin selvitettyä. Asiakkaiden puolelta ei tarvita monimutkaisia teknisiä ratkaisuja tai osaamista. Käytämme nykyaikaisia etäneuvottelutekniikoita ja meillä on valmius tarvittaessa jakaa asian kannalta keskeiset esitetyt asiakirjat ja vaatimukset reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti osapuolien saatavaksi.

Jos haluatte, että teemme esteellisyystutkinnan ja annamme suostumuksen tehtävään, voitte antaa tätä varten tarvittavat tiedot sähköpostitse office@altiuslaw.fi. Tarvittavia tietoja ovat mm. vainajan nimi/vainajien nimet, kuolinpesän osakkaiden nimet, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.