Osaaminen

Toimistomme on keskittynyt erityisesti yritysjuridiikkaan, riita- ja oikeudenkäyntiasioihin, insolvenssioikeuteen sekä perintö- ja aviovarallisuusoikeudessa erityisesti pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtäviin.

Tavoitteemme on myös olla yleisjuridiikan toimisto siten, että vahvaan joukkueeseemme kuuluvien juristiemme erikoistumisen kautta pystymme tarjoamaan varsin kattavasti laadukkaita palveluita toimialueemme yritysten, julkisyhteisöjen ja yksityishenkilöiden tarpeisiin.